Ťažba, spracovanie či priamy predaj železných a neželezných rúd pôvodom zo Slovenskej republiky či zahraničia. Vyberajte medzi železnými rudami ako magnetit, hematit, limonit či neželeznými rudami typu bauxit, chromit, kobaltit, galenit a ďalšie.