Výroba elektrickej energie a tepla z obnoviteľných zdrojov pomocou moderných technológií je efektívna. Solárne kolektory, veterné parky a veterníky, biomasa, nadmerne loviace a vodné elektrárne, fotovoltaické hybridné systémy šetria peniaze aj prírodu.