Prevádzkovatelia slovenských častí ropovodov zabezpečujú prepravu ropy ropovodom, jej uskladňovanie, organizáciu ropovodov a riadenie. Ropné rafinérie sa starajú o výrobu benzínu a motorovej nafty, ktorá sa dodáva pre účely predaja na benzínových pumpách.