Dodávky tepla pre rôzne technologické účely, ohrev vody či vykurovanie realizujú teplárne. Teplárenské služby však zahŕňajú aj výrobu, predaj, montáž a servis čiastkových zariadení umožňujúcich vykurovanie domácností, komerčných či priemyselných objektov.

APPLIC spol. s r.o.
Od založenia sa naša spoločnosť zaoberá priemyselnou automatizáciou najmä v nasledujúcich odboroch: - Energetika - diaľkové ovládanie v energetike - Teplárenstvo - meranie a regulácia, dispečerské systémy - Textilný priemysel - riadenie textilných strojov a technológií, rekonštrukcie strojov - Automobilový a potravinársky priemysel - riadenie ...