Azylové domy poskytujú pobyt na prechodnú dobu pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, azyl pri strate domova či pre matky s deťmi v zlej finančnej situácii. Zabezpečenie ubytovania vrátane stravy, podpora samostatnosti a sebavedomia, pomoc s úradmi.