Azylové domy poskytujú pobyt na prechodnú dobu pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, azyl pri strate domova či pre matky s deťmi v zlej finančnej situácii. Zabezpečenie ubytovania vrátane stravy, podpora samostatnosti a sebavedomia, pomoc s úradmi.

Diakonie Broumov, sociální družstvo
Diakonie Broumov, sociálne družstvo cez 28 rokov poskytuje pomoc ľuďom v sociálnej núdzi. Poslaním Diakonie Broumov je pomáhať ľuďom, ktorí sa z nejakého dôvodu ocitli v krízovej životnej situácii či na okraji spoločnosti, napríklad poskytnutím ubytovacích služieb alebo ich pracovnou či sociálnou integráciou. Cieľom je, aby títo ľudia boli ...
Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
Terénne a ambulantné sociálne služby seniorom, zdravotne postihnutým dospelým osobám a rodinám s deťmi poskytuje Centrum sociálnych služieb Kyjov. Pre občanov Kyjova zabezpečujeme terénne a ambulatnú opatrovateľskú službu, ďalej prevádzkujeme denný stacionár, dom s opatrovateľskou službu a tiež azylový dom. Takisto seniorom nad 65 rokov a osobám ...
Diakonie ČCE - Stredisko kresťanské pomôcť v Prahe je jedným zo stredísk Diakonie Českobratskej cirkvi evanjelickej. Sme poskytovateľmi sociálnej starostlivosti aj sociálna prevencia pre všetkých, ktorí našu podporu a starostlivosť potrebujú bez ohľadu na svetový názor či náboženské presvedčenie. Pomáhame ľuďom v krízových životných situáciách, ...

Služba pre rodinu a dieťa - Diakonie ČCE - SKP v Prahe poskytuje služby pre podporu rodín s deťmi v nepriaznivej či ťažké životnú situáciu tak, aby vytvárali bezpečné a stabilné prostredie pre vývoj svojich detí. Napomáhame obnovenie fungovania rodiny v oblasti emocionálnej, výchovné aj ekonomické. Poskytované služby:  - podpora rodín s deťmi ...

Centrum sociálnych služieb Praha pôsobí ako príspevková organizácia a poskytuje služby ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Zabezpečujeme sociálne, informačné aj právne poradenstvo, našim klientom pomáhame získavať potrebné informácie o možnostiach riešenia nepriaznivej sociálnej situácie alebo o spôsoboch jej predchádzaní. Ponúkame ...

Domov sv. Alžbety pre matku a dieťa je azylové zariadenie, ktoré poskytuje ubytovanie na prechodnú dobu matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii spojené so stratou bývania. Ponúkame pomoc matkám s deťmi či osamelým ženám v momentálnej životnej tiesni. Azylový domov, služby: - domov pre matku a dieťa / deti v núdzi - ...