Azylové domy poskytujú pobyt na prechodnú dobu pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, azyl pri strate domova či pre matky s deťmi v zlej finančnej situácii. Zabezpečenie ubytovania vrátane stravy, podpora samostatnosti a sebavedomia, pomoc s úradmi.

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
Terénne a ambulantné sociálne služby seniorom, zdravotne postihnutým dospelým osobám a rodinám s deťmi poskytuje Centrum sociálnych služieb Kyjov. Pre občanov Kyjova zabezpečujeme terénne a ambulatnú opatrovateľskú službu, ďalej prevádzkujeme denný stacionár, dom s opatrovateľskou službu a tiež azylový dom. Takisto seniorom nad 65 rokov a osobám ...
Diakonie ČCE - Stredisko kresťanské pomôcť v Prahe je jedným zo stredísk Diakonie Českobratskej cirkvi evanjelickej. Sme poskytovateľmi sociálnej starostlivosti aj sociálna prevencia pre všetkých, ktorí našu podporu a starostlivosť potrebujú bez ohľadu na svetový názor či náboženské presvedčenie. Pomáhame ľuďom v krízových životných situáciách, ...

Centrum sociálnych služieb Praha pôsobí ako príspevková organizácia a poskytuje služby ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Zabezpečujeme sociálne, informačné aj právne poradenstvo, našim klientom pomáhame získavať potrebné informácie o možnostiach riešenia nepriaznivej sociálnej situácie alebo o spôsoboch jej predchádzaní. Ponúkame ...

Služba pre rodinu a dieťa - Diakonie ČCE - SKP v Prahe poskytuje služby pre podporu rodín s deťmi v nepriaznivej či ťažké životnú situáciu tak, aby vytvárali bezpečné a stabilné prostredie pre vývoj svojich detí. Napomáhame obnovenie fungovania rodiny v oblasti emocionálnej, výchovné aj ekonomické. Poskytované služby:  - podpora rodín s deťmi ...

Domov sv. Alžbety pre matku a dieťa je azylové zariadenie, ktoré poskytuje ubytovanie na prechodnú dobu matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii spojené so stratou bývania. Ponúkame pomoc matkám s deťmi či osamelým ženám v momentálnej životnej tiesni. Azylový domov, služby: - domov pre matku a dieťa / deti v núdzi - ...