Detský domov poskytuje azyl pre deti bez domova, siroty alebo deti zo sociálne slabých rodín. Dáva deťom zázemie, prípravu na vrátenie do rodiny a pripravuje ich do života. Deti sú tak pripravené na adopciu, alebo po ukončení štúdia aj na samostatný život.