Chcete mať prehľad o aktuálnom dianí či vytvárať mediálny obraz v sektore? Ak áno, profesijné združenia a asociácie sú pre vás ako stvorené. Týmito organizáciami sú napríklad Slovenská lekárska komora, Cech obkladačov alebo Zväz hotelov a reštaurácií SR.

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
Českomoravský odborový zväz pracovníkov školstva je profesijným odborovým zväzom, ktorý združuje najmä zamestnancov v školstve, dôchodcov a nezamestnaných, ktorí v školstve pracovali, a to bez rozdielu politickej príslušnosti, národnosti, náboženstva, rasy a pohlavia. Našim členom môže byť aj fyzická osoba po ukončení školskej ...
Odborový svaz KOVO základní organizace při BOSCH DIESEL Jihlava
Odbory BOSCH združujú členov OS KOVO, ktorí sú zamestnancami BOSCH DIESEL Jihlava s.r.o. a to ako na hlavný pracovný pomer, tak aj ako pracovníkmi agentúr. Sme súčasťou najväčšieho odborového zväzu v SR, odborového zväzu KOVO a sme najväčší odborovou organizáciou v Bosch Diesel s.r.o. Vznik našej odborovej organizácie sa datuje do jari ...
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Základnou úlohou Hasičského záchranného zboru Moravskosliezskeho kraja je chrániť životy a zdravie obyvateľov, životné prostredie, zvieratá a majetok pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami a krízovými situáciami. Ďalej sa podieľa na plnenie a organizovanie úloh požiarnej ochrany, ochrany obyvateľstva, civilného núdzového plánovania, ...
Pedagogický institut, o.p.s.
Pedagogický inštitút, o.p.s. je všeobecne prospešná spoločnosť, ktorá je akreditovanou inštitúciou pre vzdelávanie pedagogických pracovníkov. Základným poslaním združenia je napomáhať v rozvoji občianskej spoločnosti prostredníctvom kvalitného vzdelávania v školách. Chceme svojou činnosťou prispievať k tomu, aby sa kolegiálna podpora stala ...
Rozhodovanie sporov v rozhodcovskom konaní (arbitráže) vyplývajúcich zo: -smlouvy o dielo, nájomné zmluvy, o pôžičke, o úvere, leasingovej, kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti a tovar, zmenky, pracovné zmluvy -darovací zmluvy, prevody nehnuteľností, dohoda o hmotnej zodpovednosti, o vykonaní práce a pracovnej činnosti pracovnej ...

Ovocinárska únia Moravy a Sliezska, z.s.je profesné združenie pestovateľov s cieľom zastupovať svojich členov a chrániť ich záujmy. Ďalej zabezpečovať poradenskú, informačnú a vzdelávaciu činnosť, napomáhať integrácii medzi prvovýrobcami, spracovateľmi a obchodníkmi. Únia je v úzkom kontakte s výskumnými inštitúciami a snaží sa zavádzať ...

Liga vozíčkarov je nezisková organizácia so sídlom v Brne, aktívna po celej SR. Hlavným poslaním našej organizácie je snaha o zaraďovanie osôb s postihnutím do väčšinovej spoločnosti. Medzi služby ktoré našim klientom poskytujeme patria: - osobná asistencia - poradňa - sociálna rehabilitácia - centrum denných služieb je určené ľuďom so ...

Zväz nepočujúcich a nedoslýchavých osôb v SR vznikol dňa 8. mája 1990 ako neziskové občianske združenie, registrované pod Ministerstvom vnútra SR pod č.j. VŠP / 1-134 / 90-R a má celorepublikovou pôsobnosť. Združuje vo svojich 55 pobočných spolkoch cca 4 000 členov s rôznym sluchovým postihnutím. Zväz nepočujúcich a nedoslýchavých osôb v SR, z. S. ...

Železiarstvo, veľkoobchod, maloobchod: -spojovacie materiál -ručné náradie, elektronáradie -trezory, pánty, zámky, kovania -domáce potreby, kvetináče, zrkadlá -Umelý kvety -kuchyňské tovar-váhy, kanvica, jedálenské súpravy, riad, hrnce -elektrospotřebiče-sporáky, elektrické rúry, sušiče vlasov (fény), kulmy -sklo, porcelán, vázy, keramické ...