Chcete mať prehľad o aktuálnom dianí či vytvárať mediálny obraz v sektore? Ak áno, profesijné združenia a asociácie sú pre vás ako stvorené. Týmito organizáciami sú napríklad Slovenská lekárska komora, Cech obkladačov alebo Zväz hotelov a reštaurácií SR.

služby: - sociálno terapeutická dielňa.

Charita Přerov je nezisková cirkevné organizácie, ktorá bola založená 3. februára 1993 arcibiskupom olomouckým a poskytuje širokú škálu sociálnych služieb. Nami poskytované služby zahŕňajú domácej zdravotnej a hospicovú starostlivosť, charitnej opatrovateľskú službu, občiansku poradňu, rómske komunitné centrum a tiež služby pastoračného ...

Asociácia prvoligových klubov sa zaoberá združovaním mužských basketbalových klubov, ďalej riadi Národnej basketbalovú ligu. Naším cieľom je celkový rozvoj basketbalu v Českej republike na všetkých úrovniach. Usilujeme sa o rozširovanie členskej základne hráčov, získavanie nových detí a celkové zlepšenie podmienok pre basketbalové hráčov. Našou ...

Medzinárodná humanitárna organizácia ADRA poskytuje pomoc ľuďom v núdzi. V Českej republike pôsobíme od roku 1992. Podporujeme konkrétnej osoby a rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii v dôsledku mimoriadnych udalostí. Cenou Michala Velíška upozorňujeme na neobyčajné činy "obyčajných ľudí", ktorí pomohli, keď išlo niekomu o život. ...

Český rybársky zväz je spolok, ktorého poslaním je najmä výkon rybárstvo v zmysle zákona o rybárstve, tj. Chov, zušľachťovanie, ochrana a lov rýb, poprípade vodných organizmov v rybnikárstva alebo pri výkone rybárskeho práva, prevádzkovanie akvakultúry, ochrana prírody, čistoty vôd, životného prostredie, propagácia rybárstvo a ochrany prírody vo ...