Chcete mať prehľad o aktuálnom dianí či vytvárať mediálny obraz v sektore? Ak áno, profesijné združenia a asociácie sú pre vás ako stvorené. Týmito organizáciami sú napríklad Slovenská lekárska komora, Cech obkladačov alebo Zväz hotelov a reštaurácií SR.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Zväz nepočujúcich a nedoslýchavých osôb v SR vznikol dňa 8. mája 1990 ako neziskové občianske združenie, registrované pod Ministerstvom vnútra SR pod č.j. VŠP / 1-134 / 90-R a má celorepublikovou pôsobnosť. Združuje vo svojich 55 pobočných spolkoch cca 4 000 členov s rôznym sluchovým postihnutím. Zväz nepočujúcich a nedoslýchavých osôb v SR, z. S. ...
Odborový svaz KOVO základní organizace při BOSCH DIESEL Jihlava
Odbory BOSCH združujú členov OS KOVO, ktorí sú zamestnancami BOSCH DIESEL Jihlava s.r.o. a to ako na hlavný pracovný pomer, tak aj ako pracovníkmi agentúr. Sme súčasťou najväčšieho odborového zväzu v SR, odborového zväzu KOVO a sme najväčší odborovou organizáciou v Bosch Diesel s.r.o. Vznik našej odborovej organizácie sa datuje do jari ...
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Základnou úlohou Hasičského záchranného zboru Moravskosliezskeho kraja je chrániť životy a zdravie obyvateľov, životné prostredie, zvieratá a majetok pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami a krízovými situáciami. Ďalej sa podieľa na plnenie a organizovanie úloh požiarnej ochrany, ochrany obyvateľstva, civilného núdzového plánovania, ...
činnosť: - rozvoja a propagácie extrémnych športov - skateboarding - prevencia proti drogám a kriminalite.

služby: - sociálno terapeutická dielňa.

Charita Přerov je nezisková cirkevné organizácie, ktorá bola založená 3. februára 1993 arcibiskupom olomouckým a poskytuje širokú škálu sociálnych služieb. Nami poskytované služby zahŕňajú domácej zdravotnej a hospicovú starostlivosť, charitnej opatrovateľskú službu, občiansku poradňu, rómske komunitné centrum a tiež služby pastoračného ...

Asociácia prvoligových klubov sa zaoberá združovaním mužských basketbalových klubov, ďalej riadi Národnej basketbalovú ligu. Naším cieľom je celkový rozvoj basketbalu v Českej republike na všetkých úrovniach. Usilujeme sa o rozširovanie členskej základne hráčov, získavanie nových detí a celkové zlepšenie podmienok pre basketbalové hráčov. Našou ...

Medzinárodná humanitárna organizácia ADRA poskytuje pomoc ľuďom v núdzi. V Českej republike pôsobíme od roku 1992. Podporujeme konkrétnej osoby a rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii v dôsledku mimoriadnych udalostí. Cenou Michala Velíška upozorňujeme na neobyčajné činy "obyčajných ľudí", ktorí pomohli, keď išlo niekomu o život. ...

Asociácie výrobcov a dodávateľov zdravotníckych pomôcok združuje viac ako sto českých výrobcov a dodávateľov zdravotníckych pomôcok, technológií a služieb. Našou snahou je presadzovanie záujmov a podpora exportov českých výrobcov zdravotníckych pomôcok, ďalej sa venujeme oblasti výskumu a vývoja. Asociácie výrobcov a dodávateľov zdravotníckych ...

Občianske združenie príbuzných, priateľov a priaznivcov pomôcť duševne chorým so špecializáciou na schizofréniu. Naším cieľom je oboznámiť širokú verejnosť s duševne chorými a duševnými chorobami a zmeniť prevažne negatívne náhľad na tieto choroby a ľudí nimi trpiacimi.

činnosť: - propagácia a organizovanie výmenných akcií v oblasti umenia, kultúry, obchodu a cestovného ruchu medzi Talianskom a Českou republikou - organizovanie kultúrnych podujatí, výstav - umelecké kurzy