Pri vykonávaní súdnej moci sa uplatňujú súdy a prokuratúry. Okresné súdy, krajské súdy, najvyšší správny súd, vrchné súdy, najvyšší súd v SR a ústavný súd robia dohľad nad dodržiavaním zákonov, sú nezávislé, nestranné a v ich čele je sudca.