Potrebujete pomôcť s hľadaním práce či zápisom nehnuteľnosti? Navštívte príslušný úrad, kde vám pomôžu. Mestské a obecné úrady, stavebné úrady, katastrálne úrady, matričné úrady, úrady práce, exekútorské úrady a finančné úrady spadajú do verejnej správy.