Knižnice čitateľom ponúkajú možnosť požičať si knihy, cudzojazyčnú literatúru, denníky, beletriu, zvukové audio knihy, náučnú literatúru alebo učebnice. Mestské a krajské knižnice často poskytujú prístup na internet, tlač a medziknižničné výpožičky.