Obchodná akadémia, odborné učilištia, priemyselné, odborné a umelecké školy a gymnáziá. V Slovenskej republike nájdete štátne aj súkromné školy, ktoré ponúkajú vysoký štandard výučby, nadštandardné technické vybavenie a tiež kvalitnú pedagogickú činnosť.