Vzdelanie na slovenských základných školách pomáha získať základné znalosti a vedomosti maloletým v rámci všetkých odborov. Povinná dochádzka začína vo veku šiestich rokov a trvá deväť rokov. Základné vzdelanie je odstupňované na prvý a druhý stupeň.