>> Nenašli ste, čo ste hľadali? Dopytová služba Evropskej databanky... >> Hľadáte obchodné príležitosti?Viac obchodných príležitostí...

Laboratóriá

(záznamy 1/25 z 1160)  strana 1 / 47

Každé profesionálne laboratórium musí byť vybavené chladničkou, dezinfekčnými prostriedkami, meradlami, váhami, chemikáliami, dávkovačmi, špeciálnym nábytkom, kúpeľmi, sterilizátormi a ďalšou nevyhnutnou technikou pre čo najpresnejšie výsledky.

Biogen Praha, s.r.o. Molekulární biologie a genetika Praha

Biogen Praha, s.r.o. Molekulární biologie a genetika Praha

Spoločnosť Biogen Praha, s.r.o. bola založená v roku 196. Zaoberáme sa distribúciou výrobkov pre molekulárnu biológiu. Ponúkame najmodernejšie technológie, služby a produkty: - Laboratórne plasty - Reagencie (činidlá) - Sekvenovanie DNA - Syntéza oligonukleotidov - Biobary. Ponuku laboratórnych plastov pre laboratóriá, nemocnice a ...

Státní veterinární ústav Praha

Státní veterinární ústav Praha

Sme príspevková organizácia zriadená Ministerstvom poľnohospodárstva Českej republiky. Realizujeme: - laboratórna diagnostika ochorení zvierat - analýzy a rozbory pre kontrolu zdravotnej nezávadnosti potravín, krmív a vody, surovín, stanovenie akostných parametrov. Zabezpečujeme školenie a vzdelávacie programy. Poskytujeme možnosť ...

Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe (štátny podnik): -správa významných vodných tokov, činnosti spojené so zisťovaním a hodnotením stavu povrchových a podzemných vôd v oblasti povodia horného a stredného Labe a ďalšie činnosti, ktoré vykonávajú správcovia povodia. Závod Hradec Králové - pobočky: -vodné dielo Hučák - 495512480 -vodné dielo Předměřice nad Labem - ...

(záznamy 1/25 z 1160)  strana 1 / 47