Každé profesionálne laboratórium musí byť vybavené chladničkou, dezinfekčnými prostriedkami, meradlami, váhami, chemikáliami, dávkovačmi, špeciálnym nábytkom, kúpeľmi, sterilizátormi a ďalšou nevyhnutnou technikou pre čo najpresnejšie výsledky.

Biogen Praha, s.r.o. Molekulární biologie a genetika
Spoločnosť Biogen Praha, s.r.o. bola založená v roku 196. Zaoberáme sa distribúciou výrobkov pre molekulárnu biológiu. Ponúkame najmodernejšie technológie, služby a produkty: - Laboratórne plasty - Reagencie (činidlá) - Sekvenovanie DNA - Syntéza oligonukleotidov - Biobary. Ponuku laboratórnych plastov pre laboratóriá, nemocnice a ...
Biogen Praha, s.r.o. Molekulární biologie a genetika
Povodí Labe, státní podnik
Povodí Labe (štátny podnik): -správa významných vodných tokov, činnosti spojené so zisťovaním a hodnotením stavu povrchových a podzemných vôd v oblasti povodia horného a stredného Labe a ďalšie činnosti, ktoré vykonávajú správcovia povodia. Závod Hradec Králové - pobočky: -vodné dielo Hučák - 495512480 -vodné dielo Předměřice nad Labem - ...
Povodí Labe, státní podnik