Každé profesionálne laboratórium musí byť vybavené chladničkou, dezinfekčnými prostriedkami, meradlami, váhami, chemikáliami, dávkovačmi, špeciálnym nábytkom, kúpeľmi, sterilizátormi a ďalšou nevyhnutnou technikou pre čo najpresnejšie výsledky.

Biogen Praha, s.r.o. Molekulární biologie a genetika
Spoločnosť Biogen Praha, s.r.o. bola založená v roku 196. Zaoberáme sa distribúciou výrobkov pre molekulárnu biológiu. Ponúkame najmodernejšie technológie, služby a produkty: - Laboratórne plasty - Reagencie (činidlá) - Sekvenovanie DNA - Syntéza oligonukleotidov - Biobary. Ponuku laboratórnych plastov pre laboratóriá, nemocnice a ...
Biogen Praha, s.r.o. Molekulární biologie a genetika
Povodí Labe, státní podnik
Povodí Labe (štátny podnik): -správa významných vodných tokov, činnosti spojené so zisťovaním a hodnotením stavu povrchových a podzemných vôd v oblasti povodia horného a stredného Labe a ďalšie činnosti, ktoré vykonávajú správcovia povodia. Závod Hradec Králové - pobočky: -vodné dielo Hučák - 495512480 -vodné dielo Předměřice nad Labem - ...
Povodí Labe, státní podnik
Zdravotný ústav so sídlom v Ostrave. Zdravotné služby: - mikrobiologické, parazitologické a imunologické vyšetrenia - imunologická a alergologická ambulancia - pracovné lekárstvo. Laboratórne služby: - rozbory vody, zeminy, odpadov, kalov, potravín a výrobkov - kozmetiky, zdravotníckych prostriedkov a biologických materiálov - meranie ...

Zdravotný ústav so sídlom v Ostrave. Zdravotné služby: - mikrobiologické, parazitologické a imunologické vyšetrenia - imunologická a alergologická ambulancia - pracovné lekárstvo. Laboratórne služby: - rozbory vody, zeminy, odpadov, kalov, potravín a výrobkov - kozmetiky, zdravotníckych prostriedkov a biologických materiálov - meranie ...

Zdravotný ústav so sídlom v Ostrave. Laboratórne služby: - rozbory vody, zeminy, odpadov, kalov, potravín a výrobkov - kozmetiky, zdravotníckych prostriedkov a biologických materiálov - meranie kvality ovzdušia - biologické expozičné testy - meranie účinnosti sterilizátorov - meranie vibrácií, osvetlenia a mikroklímy. Expertné ...

Zdravotný ústav so sídlom v Ostrave. Laboratórne služby: - rozbory vody, zeminy, odpadov, kalov, potravín a výrobkov - kozmetiky, zdravotníckych prostriedkov a biologických materiálov - meranie kvality ovzdušia - biologické expozičné testy - meranie účinnosti sterilizátorov - meranie vibrácií, osvetlenia a mikroklímy. Expertné ...