Trápi vás choroba? Navštívte praktického lekára. V ordinácii praktického lekára prebieha stanovenie základných diagnóz, odbery krvi, vyšetrenie zraku a sluchu, očkovanie, preventívne prehliadky, liečba bežných ochorení a odosielanie k odborným lekárom.