Vopol, a.s.


c.p. 415, Pomezi 569 71

Produkty
  • uprawa roślin, hodowla, produkty spożywcze, surowce pochodzenia roślinnego, produkcja roślinna
  • uprawy roślin dostarczających elastomery, rośliny produkujące garbniki, rośliny z naturalnymi barwnikami
  • produkcja nasion, produkcja i dystrybucja zbóż, prasowanie siana i słomy do ściółkowania, pastwiska, silosy zbożowe
  • hodowla roślin przyprawowych ,produkcja nasion genetycznie cennych, kontrola produkcji nasion

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha