Cirkev adventistu sedmeho dne


Balcarkova 12, Olomouc 772 00


Identyfikacja: 00445193
VAT
Powiat: Olomouc
Państwo: Czechy
forma prawna: inne
ilość pracowników nie wskazano
Zyski: nieznany
Osoba kontaktowa: Karel Szkuta

Produkty
  • działalność polityczna , działalność stowarzyszeń etnicznych, religijne spółki , działalność obywatelską, partia polityczna , parafie, klasztory i kościoły

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha