DS - Turbostav, s.r.o.


Ruzindol 286, Ruzindol 919 61

Produkty
  • pomiary energii elektrycznej, niefunkcyjny wyłącznik, montaż licznik , kontrola niskiego napięcia
  • remonty elewacji, remonty mieszkań i domów, tynkowanie , izolacja i oddźwiękowanie ścian
  • prace przygotowawcze do budowy, prace terenowe , wykopy, kopanie dołów i basenów
  • budowa sieci wodociągowej, kanalizacja, instalacja armatury, montaż rurociągów, montaż oczyszczalni ścieków
  • realizacja badanń geotechnicznych, budowa ścian szczelinowych, wykopy , płyty fundamentowe

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha