Zadavaci servis, s.r.o.


Purkynova 648/125, Brno - Medlanky 612 00
Firma Zadávací servis, s.r.o. zapewnia swoim klientom kompleksowe usługi związane z zamówieniami publicznymi. Zadbamy o pełną administrację procedurami zamówień, przetwarzanie dokumentów, częściowe usługi związane z realizacją zamówień publicznych, a także doradztwo ekspertów. Znajdziesz nas na Purkyňova 648/125, Brno.

Aktywność:
- pełna obsługa zamówień, zarówno dla podmiotów zamawiających, jak i podmiotów uczestniczących w zamówieniach publicznych jako dostawców
- pełne zarządzanie procedurami udzielania zamówień zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
- przygotowanie wzorów dokumentów zamówienia
- usługi związane ze scentralizowanymi lub wspólnymi zamówieniami
- usługi związane z realizacją zamówień publicznych
- usługi doradcze i doradcze.

Potrzebujesz porady na temat zamówień publicznych? Nie wahaj się skorzystać z usług Zadávací servis, s.r.o.

Produkty
  • wytyczanie celów biznesowych, rozwiązania strategiczne, poprawy wydajności firmy, procedury planowania, efektywne wykorzystanie IT
Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha