Odpady Hrbac s.r.o.


U Plovarny 1145, Uhersky Brod 688 01

Produkty
  • gospodarka z odpadami, wywóz śmieci, wielkie pojemniki na śmiecie,oczyszczanie surowców wtórnych
  • gruz budowlany, kał - pojazdy serwisowe, przetwarzanie złomu żelazneg , unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
  • kolekcja baterii, zbieranie papieru, zbiórka odpadów niebezpiecznych, zbieranie odpadów,zbierania bioodpadów

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha