Vychodoceske plynarenske strojirny, a.s.


Rosice 16, Rosice u Chrasti 538 34

Produkty
  • silosy zbożowe, wieżne i wodne zbiorniki, zbiorniki o podwójnych ściankach do magazynowania cieczy , kadzie
  • pojemniki, pudełka, pojemniki siatkowe metalowe, palety z drutu
  • ciśnieniowe naczynia wzbiorcze , systemy grzewcze, naczynie wzbiorcze, systemy solarne ,naczynie wzbiorcze ,naczynia wzbiorcze do wody

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha