Stredni zemedelska skola, Pisek, Celakovskeho 200


Celakovskeho 200, Pisek 397 01
Państwowe Liceum Rolnicze od 1870 r. naucza w Písku czteroletniej agrobiznesu oraz czteroletniej ekologii i ochrony środowiska, dzięki czemu odgrywa znaczącą rolę w kształceniu specjalistów w regionie. Szkoła zapewnia edukację zarówno chłopcom, jak i dziewczętom. Czteroletnie studia kończy się maturą. Kształcenie podyplomowe ma w praktyce uniwersalne zastosowanie. Czesne jest bezpłatne, opłacane ze środków państwowych. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone profesjonalne sale lekcyjne i laboratoria do nauczania przedmiotów zawodowych, szkoła jest podłączona do Internetu, sale z komputerami są swobodnie dostępne dla uczniów szkoły.

Kierunki studiów:
- agrobiznes
- ekologia i środowisko

Liceum Rolnicze znajduje się w miejscowości Písek przy ulicy Čelakovského 200.

Produkty
  • wykształcenie średnie, egzamin końcowy , matura , licealna młodzież
Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha