Technicke sluzby Dacice s.r.o.


U Stadionu 50/V, Dacice 380 01
Usługi techniczne:
- utrzymanie dróg lokalnych
- zarządzanie oświetleniem publicznym
- utrzymanie zieleni publicznej
- administracja cmentarza.

Inne usługi:
- roboty ziemne
- transport samochodowy
- wynajem platformy MP13.

Produkty
  • koszty transportu do Czech , transport ciężarowy , ładunki nadmierne , przewóz materiałów sypkich
  • zarządzanie nieruchomościami , konserwacja, sprzątanie budynku , remont użyteczności nieruchomości , naprawy planowania nieruchomości
  • kopanie rur wodnych, kopanie kanalizacji, budowa sieci inżynierskich, budowa dróg, budowa chodników, uprawianie terenów zielonych
  • rewitalizacja zieleni, krajobrazu, leczenie istniejących drzew, sadzenie drzew i krzewów, oczyszczanie trawników

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha