Rybarstvi Nove Hrady s.r.o.


c. 78, Stipton 373 33

Produkty
  • prace przygotowawcze do budowy, prace terenowe , wykopy, kopanie dołów i basenów
  • hodowla zwierząt, kury hodowlane ekologicznie, stacja hodowli świń, hodowanie krów mlecznych
  • rybołów, sprzęt wędkarski, hodowla karpi, hodowla sandaczy, hodowla okoni, stawy hodowlane ryb

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha