Ing. Josef Tichota - Tineko


Pavlikova 601, Praha 4 140 00

Produkty
  • usuwania odpadów, załadunek odpadów, sortowanie odpadów, zapewnianie recyklingu odpadów, umieszczenie pojemników
  • gruz budowlany, kał - pojazdy serwisowe, przetwarzanie złomu żelazneg , unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha