DEKRA CZ a.s.
Služby v oblasti bezpečnosti

  • stacje paliw , emisje spalin , pomiary , przeglądy techniczne samochodów , badania techniczne motocykli
  • poprawy wydajności organizacji, motywacja pracowników, coaching zarządzania, zarządzanie ładu korporacyjnego, zarządzanie strategiczne
  • próba materiałów, maszyny i urządzenia do testowania, manometr , akredytowane laboratorium
  • studium języków obcych, zajęcia sportowe, dodatkowe szkolenia, kształcenie zawodowe firmowe
  • certyfikacja wyrobów zgodnie z normami, certyfikaty odnowienia, wydawanie świadectw , badania i certyfikacja


Katalog firm:    Certyfikacja,  Doradztwo w zakresie zarządzania,  Emisje,  Kursy firmowe,  Testowanie,