AQUA ENVIRO s.r.o.


Jecna 29a, Brno 621 00

Produkty
  • práce geodezyjne, wyznaczanie budynków do realizacji , geodezja inżynieryjna, projektowanie prac geologicznych, prowadzenie badań geologicznych , badania hydrogeologicznych , inżynierskich - badania geologiczne
  • otwory - wierty, wskazywanie źródeł podziemnych, czyszczenie studni, analiza wody , studnie chłonne
  • czujniki temperatury, pomiar przewodności, regulatory i wskaźniki, napędy i czujniki, instalacja liczników

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha