ROBICONT
Robert Lucan

CZKpřistavení kontejneru včetně odvozu odpadu

  • transport lądowy , transport samochodowy towarów rolnych w kraju , krajowy transport kolejowy
  • płytki łazienkowe, płytki podłogowe wnętrz, dobór wyposażenia łazienek , fugi , płytki mrozoodporne , uszczelniacze klejące
  • prace przygotowawcze do budowy, prace terenowe , wykopy, kopanie dołów i basenów
  • gospodarka z odpadami, wywóz śmieci, oczyszczanie surowców wtórnych, metale żelazne i nieżelazne, usuwania wraków samochodowych
  • obróbka surowców wtórnych, zakup i przetwarzanie metali, recykling gruzu budowlanego, ekonomiczna przeróbka materiałów
  • kontenery transportowe i magazynowe, budynki prefabrykowane z kontenerów przyczepy, toalety, stoiska wystawowe
  • rozbiórka i burzenie, praca żurawia, rozbiórki konstrukcji stalowych, praca z ciężkimi maszynami


Katalog firm:    

Drążenie

,  

Płytki i bruki

,  

Pojemniki

,  

Prace demontażowe

,  

Recyklacja i likwidacja

,  

Składowanie (magazynowanie) odpadów

,  

Transport towarowy krajowy

,