Promet Logistics a.s.


Sokolska trida 99, Ostrava - Moravska Ostrava 702 00

Produkty
  • ładunek, kolejność wysyłki , wysyłki statkami towarowymi , przewoźnicy wysyłki
  • logistyka transportu , logistyka magazynowa , procesy logistyczne,przepływ towarów
  • koszty transportu do Czech , transport ciężarowy , ładunki nadmierne , przewóz materiałów sypkich
  • międzynarodowy przewóz ładunków , transport towarów samochodami ciężarowymi , ładunki nadmierne , transport materiałów sypkich
  • transport towarów wzdłuż torów , wagony , kontenery transportowe
  • agencja celn , odprawy celne, przygotowanie dokumentów celnych, reprezentacja w procedurach celnych
  • usługi logistyczne, magazyny, sieć magazynów,wynajem magazynów ,magazyn celny

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha