E-expert, spol. s r.o.


Firma E-ekspert, sp. Z oo s r.o. koncentruje się na zapewnieniu konsultacji ekspertów dla projektów środowiskowych.
W ramach tych konsultacji przetwarzamy tę dokumentację.

 Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)
 - najważniejsza ocena wpływu na środowisko dla nowych projektów
 - Od dłuższego czasu mamy do czynienia z OOŚ
 - śledzimy opracowywanie przepisów i wdrażanie rozporządzeń - jesteśmy w stanie szybko i profesjonalnie reagować

 Zintegrowane zapobieganie (IPPC)
 - ocena całego obiektu ze wszystkimi aspektami jego wpływu na środowisko
 - zgodnie z odpowiednimi dekretami przygotowujemy i ubiegamy się o pozwolenie zintegrowane, w tym przygotowanie niezbędnych załączników (dyspersja, badanie hałasu itp.)

 Ochrona powietrza i klimatu
 - nasz podstawowy produkt
 - stale monitorujemy zmiany techniczne i legislacyjne
 - Jesteśmy zaangażowani w szeroki zakres usług doradczych:
   - badania dyspersji
   - ekspertyzy
   - programy redukcji emisji
   - programy poprawy jakości
   - zasady działania
   - plany monitorowania

 Dotacje na ochronę środowiska
 - skupiamy się na środowisku programu operacyjnego (OPE)
 - pełne wsparcie w osiach:
   - poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji
   - zrównoważone źródła energii
   - ograniczenie zanieczyszczenia przemysłowego, zagrożenia dla środowiska

 Projekty środowiskowe
 - współpracujemy z szeroką gamą ekspertów - zapewniając kompleksowe rozwiązanie:
   - plany awaryjne
   - plany gospodarki odpadami
   - koncepcja energetyczna
   - mapy środowiskowe
   - inżynieria
   - dostawa instrumentów

 Nowy sprzęt GIS
 - rozszerzenie usług w dziedzinie geoinformatyki
 - Oprogramowanie ArcGIS for Desktop do przetwarzania danych przestrzennych i różnych wyników map
 - Analityk przestrzenny - zestaw narzędzi do modelowania i analizy przestrzennej

Znaki towarowe:

ArcGIS

Prosimy o kontakt formą pisemną
Strona (witryna) internetowa E-expert, spol. s r.o.
Strona (witryna) internetowa
E-expert, spol. s r.o.
e-expert.eu
Adres

Adres

Mrstikova 883/3
Ostrava - Marianske Hory 709 00

info@e-expert.eu
+420 596 124 070

Znajdziesz nas również tutaj:

FacebookARES
captcha