Hydroinvest, s.r.o.


Tyrsova 880, Hranice I - Mesto 753 01

Produkty
  • konstrukcyjne rury wodne, kanały, rurociągi i kanały, budownictwo, komunikacja transportowa
  • wytwarzanie energii, wykorzystanie cieków wodnych, turbiny wodne, odnawialne źródła energii, budowa elektrowni wodnych

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha