M.k.M. - CZ, v.o.s.


Janackova 80/4, Jablonec nad Nisou - Vrkoslavice 466 06

Produkty
  • środki chemiczne dla przemysłu, wielofunkcyjne chemikalia , produkty ropopochodne , rozpuszczalniki przemysłowe , fosforany przemysłowe , płyny do odtłuszczania
  • chemikalia , chemikalia do basenu, nieorganiczne i organiczne produkty, roztwory mianowane , paski testowe

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha