DEKRA CZ a.s. Certifikace systemu managementu


Turkova 1001/9, Praha 4 - Chodov 149 00
Na rynku czeskim oferuje kompleksowe usługi w zakresie certyfikacji systemów zarządzania i procesów, certyfikacji produktów, audytów ISO, audytów zintegrowanych, kursów zawodowych i seminariów.

Obszary certyfikacji systemów zarządzania:
- Zarządzanie jakością - zgodnie z ISO 9001
- Zarządzanie środowiskowe - zgodnie z ISO 14001
- Zarządzanie energią ISO 50001
- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy - wg BS OHSAS 18001, SCC/SCP
- Bezpieczeństwo informacji - zgodnie z ISO 27001
- Ciągłość produkcji - ISO 22301

Przemysł:
- Seria lotnicza - EN 9100
- Przemysł motoryzacyjny - ISO/TS 22163
- Biznes w rolnictwie - ISO 22000, IFS Food, HACCP, GMP+, REDcert
- Handel i usługi - IFS/BRC, IFS Broker
- Kosmetyki - IFS/VAT (HPC)
- Przemysł kolejowy - IRIS
- Opieka zdrowotna i medycyna - ISO 13485, ISO 15378
- Zawody regulowane
- Zarządzanie IT ISO/CEI 20000, 27001, 22301
- Transport i logistyka – ISO 28001, IFS Logistics.

Audyty zintegrowane - certyfikacja QSE.

Audyty zewnętrzne - kontrola dostawców przez niezależnego audytora.

Certyfikacja produktu, testy produktów
Pomaga wzmocnić swoją pozycję na światowych rynkach lub dalej się rozwijać.

DUE Dilligence Techniczna - niezależna kontrola nieruchomości, terenów przemysłowych, hal produkcyjnych.

Profesjonalne kursy i seminaria dla szerokiej publiczności, otwarte szkolenia na aktualne tematy z zakresu zarządzania i jakości:
- Rewizja normy ISO 9001:2015 i zarządzanie ryzykiem
- Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i analiza ryzyka (ISO 27001)
- Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
- Zarządzanie kosztami jakości – droga do wyższych zysków biznesowych
- Okresowe szkolenia ISO/TS
- Audytor wewnętrzny systemów zarządzania
- Audytor wewnętrzny systemów zarządzania wg QMS i EMS
- Charakterystyka energetyczna budynków / Zarządzanie energią
- RODO - Ochrona danych osobowych.

Produkty
  • certyfikacja maszyn, certyfikacja sprzętu, egzaminy certyfikacyjne, certyfikacja urządzeń technicznych
  • szkolenie pracowników i kierowców, szkolenia inżynieró , szkolenia bezpieczeństwa, szkolenia dla budownictwa
  • wytyczanie celów biznesowych, rozwiązania strategiczne, poprawy wydajności firmy, procedury planowania, efektywne wykorzystanie IT

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha