Olejana s. r. o.


PP st.p.DIAMO, P.O.BOX 37, Straz pod Ralskem 471 27

Produkty
  • usuwania odpadów, załadunek odpadów, sortowanie odpadów, zapewnianie recyklingu odpadów, umieszczenie pojemników
  • gruz budowlany, kał - pojazdy serwisowe, przetwarzanie złomu żelazneg , unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
  • środki chemiczne dla przemysłu, wielofunkcyjne chemikalia , produkty ropopochodne , rozpuszczalniki przemysłowe , fosforany przemysłowe , płyny do odtłuszczania
  • agencja celna, odprawy celne, doradztwo celne, celne szkolenia, przetwarzanie dokumentów celnych

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha