Olvork Trading, s.r.o.


Sladkova 2666/27, Moravska Ostrava 702 00

Produkty
  • grzejniki centralnego ogrzewania, grzejniki gazowe , zawory grzejnikowe , zawory grzejnikowe , zawory bezpieczeństwa, zawory odpowietrzające , ogrzewanie powietrza
  • przewody niskiego napięcia i przewody wysokiego napięcia, przebudowa elektryczna, instalacja linii telefonicznych, okablowanie elektryczne , elektro rewizja
  • centralne ogrzewanie, naprawa instalacji techniki grzewczej, usługi, ogrzewania podłogow , wymiana kotła, grzejniki ciała
  • montaż rur wodociągowych, instalacja rur spustowyc , wymiana toalety, instalacja baterii, naprawy hydrauliki
  • burzowa i sanitarna kanalizacja, wodociągi, przyłącza gazowe, oświetlenie, dystrybucja energii elektrycznej, budowa infrastruktury
  • projekt osiedle, spółdzielnie mieszkaniowe, osiedle , sprzedaż mieszkania, budowa mieszkań
  • centra biznesowe i administracyjne, magazyny i centra logistyczne, budowa szkół i szpitali, budowa boisk sportowych
  • zbiorniki gorącej wody , montaż systemów solarnych , kontrola , dystrybucja kotła do ogrzewania
  • projektowanie rurociągów, montaż rurociągów, montaż armatury gazowej, naprawy rurociągów, kontrola instalacji gazowej, naprawa urządzeń gazowych

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha