Sprava silnic Olomouckeho kraje, prispevkova organizace


Tyrsova 600, Hranice na Morave 753 01
Zarząd Dróg Województwa Ołomunieckiego, organizacja wspierająca, powstał 1 kwietnia 2002 r. Do naszych głównych działań należy administracja i utrzymanie dróg II i III. klasa własność województwa ołomunieckiego, ich części i akcesoria, zapewniające kontrole drogowe II.a III. klasa, zapewniająca przeglądy obiektów mostowych na drogach II. i III. zajęcia, utrzymanie i naprawa dróg w celu usunięcia usterek żeglowności, zużycia lub uszkodzeń dróg, a także utrzymanie i naprawa mostów na drogach II.a III. klasa.

Zarząd Dróg Województwa Ołomunieckiego, usługi:
- zarządzanie i utrzymanie dróg II.a III. klasa własność województwa ołomunieckiego
- wykonywanie kontroli drogowych II.a III. klasa
- wykonywanie przeglądów obiektów mostowych na drogach II. i III. klasa
- utrzymanie i naprawa dróg II.a III. zajęcia w celu usunięcia usterek żeglowności, zużycia lub uszkodzeń dróg, ich elementów i wyposażenia
- utrzymanie i remonty mostów drogowych II.a III. klasa
- działalność inwestycyjna na zarządzanych aktywach.

Produkty
  • roboty ziemne, drogi, mosty budowlane, utwardzania nawierzchni, media, budowa torów tramwajowych
Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha