Jaroslav Smid
u Masek


Stribrny kopec 342, Straz nad Nisou 463 03
ślusarstwo, produkcja narzędzi
-Prowadzenie obiektów kulturalnych, kulturalno-oświatowych i rozrywkowych, organizacja produkcji kulturalnych, przyjęć, wystaw, targów, pokazów, wyprzedaży i podobnych wydarzeń
-Usługi noclegowe
-Prace budowlane przygotowawcze i wykończeniowe, roboty budowlane specjalistyczne
-Naprawa i konserwacja potrzeb domowych, obiektów kultury, produktów mechaniki precyzyjnej, instrumentów optycznych i mierników
-Kształcenie i szkolenie na poziomie podstawowym, organizowanie kursów, szkoleń, w tym zajęć dydaktycznych
-Konserwacja pojazdów samochodowych i ich akcesoriów
-Handel hurtowy i detaliczny
-Pośrednictwo w handlu i usługach
-Hodowla i szkolenie zwierząt (z wyłączeniem produkcji zwierzęcej)
- Świadczenie usług dla rolnictwa, ogrodnictwa, hodowli stawowej, leśnictwa i łowiectwa

Produkty
  • zapewnienie reprodukcji, pobieranie nasieni , zamrażanie dawki inseminacyjnej, naturalne hodowl , inseminacja zwierząt
  • nasiona do hodowli , reprodukcja nasion i sadzoeki , materiał hodowlany , analizy laboratoryjne nasion
  • frezowanie i szlifowanie zboża , łupanie grocu , praca rolno- techniczna ,zbiór zboża , młócenie zboża i mielenie

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha