Mana Consulting, s.r.o.


U Daliborky 1177, Zamberk 564 01
Czynność:
- doradztwo i inne usługi w szczególności w zakresie zarządzania procesami, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, zarządzania personelem, zarządzania środowiskiem, zarządzania jakością produktów i usług.

Produkty
  • poprawy wydajności organizacji, motywacja pracowników, coaching zarządzania, zarządzanie ładu korporacyjnego, zarządzanie strategiczne
Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha