Genetrix s.r.o.


Jana Palacha 668, Bohumin 735 81
Spółka Genetrix z siedzibą w Boguminie w Czechach specjalizuje się w imporcie i eksporcie surowców i produktów chemicznych oraz metali nieżelaznych dla przemysłu farmaceutycznego, szklarskiego, gumowego, farbiarskiego

Wszystkie produkty dostarczane są do innych krajów, w tym na Węgry.

Dostawca surowców dla przemysłu chemicznego:
- farbiarskiego (wypełniacze, pigmenty),
- chemicznego (surowce organiczne, anorganiczne, chemikalia),
- szklarskiego (surowce do produkcji szkła i kryształu największych producentów RC),
- paszy, karmienie zwierząt (paszy i dodatki do pasz),
- produkcji pirotechnicznej i specjalnej produkcji (niebezpieczne substancje chemiczne),
- farmaceutycznego, aptekarskiego,
- gumowego (tlenki cynku, kauczuki syntetyczne, kalafonia itd.).

Otrzymaliśmy świadectwo autoryzacji dla następujących substancji chemicznych:
- wybuchowe,
- żrące,
- utleniające,
- drażniące,
- szkodliwe dla zdrowia,
- mutagenne,
- rakotwórcze i inne.

Posiadamy również uprawnienia do handlu materiałem wojskowym za granicą.

Do dnia 23.11.2007 firmę prowadzono pod nazwą Trading Bochemie s.r.o.

Kauczuk syntetyczny:
- SBR, E-SBR, S-SBR, BR, NBR, NBR/PVC, EPDM, EPR, EPM, ENB.

Polimery.

Tworzywa sztuczne:
- LDPE, EVA, HDPE, CPE, CSD CAP&WATER CAP, PP, CSPP, PP PROTECTIVE FILM, CPP, HIPP, HIGH MI BCPP, LOW GLOSS BC PP.

Produkty
  • środki chemiczne dla przemysłu, wielofunkcyjne chemikalia , produkty ropopochodne , rozpuszczalniki przemysłowe , fosforany przemysłowe , płyny do odtłuszczania
Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha

Produkty
Surowce chemiczne dla przemysłu chemicznego, gumowego Czechy

Surowce chemiczne dla przemysłu chemicznego, gumowego Czechy

Surowce chemiczne dla przemysłu chemicznego, farbiarskiego, szklarskiego, farmaceutycznego, pirotechnicznego, gumowego dostarcza firma GENETRIX s.r.o. z siedzibą w Czechach. Dostarczamy: - dla przemysłu farbiarskiego dostarczamy wypełniacze i pigmenty do produkcji farb i lakierów, tlenek cynku - dla przemysłu chemicznego surowce organiczne i anorganiczne, chemikalia - dla przemysłu szklarskiego surowce do produkcji szkła - dla produkcji paszy i mieszanek paszowych dostarczamy dodatki paszowe - dla przemysłu pirotechnicznego substancje chemiczne wybuchowe, ekstremalnie i wysoce łatwopalne, utleniające, toksyczne, rakotwórcze, mutagenne - dla przemysłu farmaceutycznego surowce do produkcji leków - dla przemysłu gumowego tlenek cynku, kauczuk syntetyczny, kalafonię Magazyn firmy GENETRIX s.r.o. znajduje się w Boguminie w budynku Bochemie na ul. Lidické.