Agropoint EU, s.r.o.


Klacelova 61/11, Znojmo 669 02
- Świadczenie usług dla rolnictwa, ogrodnictwa, hodowli stawowej, leśnictwa i łowiectwa
-Pośrednictwo w handlu i usługach
-Handel hurtowy i detaliczny
-Działalność na rynku nieruchomości, zarządzanie i utrzymanie nieruchomości
-Produkcja, handel i usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane

Produkty
  • towary nieżywnościowe, towary konsumpcyjne , małe przedmioty
  • pośrednictwo w wynajmu lokali mieszkalnych , oferta powierzchni biurowych , przekazywanie nieruchomości , wynajem nieruchomości długoterminowy
  • nasiennictwo, odmiany drzew owocowych, siew zbóż, koszenie trawników, cięcia drzew

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha