Ekostarmont, s.r.o. - ekologicke stavby
Výstavba pasivních a nízkoenergetických rodinných domů

  • zarzšdzanie nieruchomoœciami , konserwacja, sprzštanie budynku , remont użytecznoœci nieruchomoœci , naprawy planowania nieruchomoœci
  • kopanie fundamentów, wykopy dla pomp ciepła, wykopy basenu, ocenianie terenu, wykopaliska i prace rozbiórkowe
  • oczyszczanie œcieków, recykling œcieków, budowa stacji uzdatniania wody , oczyszczalnie œcieków komunalne
  • domy pasywne, domy niskoenergetyczne, domy podziemne, energetyczne samowystarczalne budynki
  • renowacja budynków mieszkalnych, izolacja termiczna budynków mieszkalnych, modernizacja budynków, remonty dachów, izolacja budynków, wymiana okien
  • budowa mieszkań ,budowa domów szeregowych , projekty budowlane dla nowych budynków , przygotowanie dokumentacji projektowej


Katalog firm:    

Domy ekologiczne

,  

Dršżenie

,  

Nowe budownictwo - budowle

,  

Oczyszczalnie œcieków

,  

Przebudowa i rewitalizacja

,  

Zarzšdzanie i remont budynków

,