HPN projekt s.r.o.

CZKRealizace uzavírek

HPN projekt s.r.o. przetwarza paszport dróg i znaków drogowych dla gmin. Zapewniamy również znaki drogowe dla miejsc turystycznych, ścieżek rowerowych, systemu orientacji i innych elementów orientacyjnych, a także ich instalacji. Przetwarzamy wszystko szybko, z wysoką jakością, wyraźnie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zgodnie z nowoczesnymi trendami w zakresie bezpieczeństwa i płynności na drodze.

Usługi:
- paszport na drogi lokalne
- paszport, projekt i instalacja znaków drogowych
- opracujemy środki inżynierii ruchu (DIO) dla wszystkich rodzajów zamknięć i objazdów na drogach wszystkich klas, w tym na autostradach
- oznaczenie miejsca kulturalnego i turystycznego
- sprzedaż, instalacja i wynajem znaków drogowych
- oznaczenia orientacyjne.

Nasze projekty są wysokiej jakości i przejrzyste. Każdy projekt i paszport są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawnymi i są w pełni omówione ze wszystkimi właściwymi organami (policja Republiki Czeskiej, zarządca dróg, urząd administracji drogowej). Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami, nie wahaj się z nami skontaktować. Znajdziesz nas na Obrataň 93.