PROSPECT spol. s r.o.


Firma projektowo-inżynierska PROSPECT spol. s r.o. z siedzibą w Ostrawie prowadzi działalność w zakresie budowy kapitału, specjalizując się w dostarczaniu zautomatyzowanych jednostek technologicznych i przygotowywaniu dokumentacji projektowej. Specjalizujemy się w gospodarce wodnej, technologii grzewczej, metalurgii oraz inżynierii i urządzeniach gazowych.

Oprócz prac projektowych i kompleksowych usług w zakresie dostaw PROSPECT spol. s r.o. Zajmuje się opracowywaniem programów użytkownika dla systemów sterowania, nadzorem technicznym w momencie wdrożenia, testowaniem dostarczonego sprzętu, opracowywaniem raportów z audytu, szkoleniem operatorów oraz wdrażaniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Gospodarka wodna

 - realizacja zasobów wodnych (pompowanie ze studni i studni), stacje uzdatniania wody, przepompownie, urządzenia do dystrybucji przemysłowej technologii i dystrybucji wody pitnej
 - projektowanie i budowa stacji ściekowych i oczyszczalni ścieków

Technologia termiczna

 - dostawa technologii grzewczej Siemens
 - przebudowa kotłowni, wymienników ciepła i stacji przesyłowych
 - instalacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
 - ustanowienie punktów kontroli

Metalurgia i inżynieria

 - dostawa sprzętu elektrycznego, systemów pomiarowych i kontrolnych do operacji rafinacji stali i walcowni

Sprzęt gazowy

 - projektowanie i wdrażanie urządzeń elektrycznych i oprzyrządowania dla instalacji gazowych i gospodarki gazowej w oczyszczalniach ścieków i stacjach odgazowywania

oddziały
Prosimy o kontakt formą pisemną
Strona (witryna) internetowa PROSPECT spol. s r.o.
Strona (witryna) internetowa
PROSPECT spol. s r.o.
www.prospect.cz
Adres

Adres

Vystavni 2224/8
Ostrava - Marianske Hory 709 00

prospect@prospect.cz
+420 596 616 500

Znajdziesz nas również tutaj:

ARES
captcha