Trojek, a.s.
Ostrava - Privoz


Firma Trojek a.s. od 1995 r. zajmuje się gospodarką odpadami stalowymi i metalami nieżelaznymi. Specjalizuje się w zakupie złomu i zbiórki złomu kontenerowego. Dzięki temu jest najważniejszą firmą krajową w okolicy.

Zbieranie i zakup odpadów.
Recykling
Prace rozbiórkowe.

Ekologiczna obróbka metali:
 - złom, złom, żelazne, metale nieżelazne,
   kolorowe
 - klasyfikacja zawodowa, przeróbka
 - materiały metalurgiczne
 - odbiór złomu kontenerowego
 - rozbiórka budynków związana z występowaniem złomu.

Utylizacja:
 - maszyny i urządzenia do budynków przemysłowych, w tym przeładunki
   odpady niebezpieczne
 - zapasy wyrobów hutniczych.

Zapewnienie usunięcia, w tym załadowanie własnych maszyn.

oddziały
Prosimy o kontakt formą pisemną
Strona (witryna) internetowa Trojek, a.s. Ostrava - Privoz
Strona (witryna) internetowa
Trojek, a.s.
www.trojek.cz
Adres

Adres

Dobrovskeho 50
Ostrava - Privoz 702 00

info@trojek.cz
+420 596135261-2

Znajdziesz nas również tutaj:

ARES
captcha