Surowce chemiczne dla przemysłu chemicznego, gumowego Czechy

Surowce chemiczne dla przemysłu chemicznego, farbiarskiego, szklarskiego, farmaceutycznego, pirotechnicznego, gumowego dostarcza firma GENETRIX s.r.o. z siedzibą w Czechach.

Dostarczamy:
- dla przemysłu farbiarskiego dostarczamy wypełniacze i pigmenty do produkcji farb i lakierów, tlenek cynku
- dla przemysłu chemicznego surowce organiczne i anorganiczne, chemikalia
- dla przemysłu szklarskiego surowce do produkcji szkła
- dla produkcji paszy i mieszanek paszowych dostarczamy dodatki paszowe
- dla przemysłu pirotechnicznego substancje chemiczne wybuchowe, ekstremalnie i wysoce łatwopalne, utleniające, toksyczne, rakotwórcze, mutagenne
- dla przemysłu farmaceutycznego surowce do produkcji leków
- dla przemysłu gumowego tlenek cynku, kauczuk syntetyczny, kalafonię

Magazyn firmy GENETRIX s.r.o. znajduje się w Boguminie w budynku Bochemie na ul. Lidické.Firma oferty - sponsorem jest…. 

Genetrix s.r.o.Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha