Zadávateľom ponuky je firma DMC management consulting s.r.o.


Interaktívne hry, outdoorové aktivity a prípadové štúdie pre osobný rozvojSpoločnosť DMC management consulting, s.r.o., dlhoročný špecialista v oblasti HR outsourcingu pripravila projekt pod názvom ABC kľúčových zručností.

Toto školenie v sebe zahŕňa interaktívne hry, outdoorové aktivity, prípadové štúdie, ktoré k rozvoju osobnosti účastníkov – najmä v oblasti nájdenia a rozvíjania osobnostného potenciálu, ale aj schopnosti sebapresadenia sa a sebaprezentácie.
Toto školenie sa vždy pripravuje na kľúč potrebám každej spoločnosti s prihliadnutím k stanoveným cieľom a požiadavkám. Najlepšie výsledky sa dosahujú v malých skupinkách – maximálne 12 účastníkov.

Program je vhodný pre špecialistov, manažérov a všetkých kľúčových zamestnancov.
Zameriava sa na najaktuálnejšie situácie z bežnej prevádzky každej firmy, s ktorými je možné sa stretnúť na všetkých úrovniach pracovných miest a riadenia. Ide najmä o prezentačné zručnosti, zvládanie konfliktov a stresových situácií, organizovanie práce a projektové riadenie.
Kurzy prebiehajú formou interakcie, vďaka čomu je možné všetky zručnosti prakticky natrénovať a následne ich aj veľmi ľahko využiť v každodennej praxi.
Konkrétne sa jedná o interaktívne hry, outdoorové aktivity alebo prípadové štúdie s následným rozborom v skupine a spätnou väzbou. Využívajú sa modelové situácie a praktický nácvik, hranie rolí a kamerovanie s následným rozborom.
Krátka teoretická časť je prezentovaná skúsenými lektormi, ktorí zároveň pomáhajú so zhromažďovaním znalostí a zručností získanými v predchádzajúcich moduloch.

Čo všetko sa v rámci programu ABC kľúčových zručností trénuje?
Asertivita a zvládanie kritiky, efektívna komunikácia, prezentačné zručnosti, stres: ako predísť syndrómu vyhorenia, techniky vyjednávania a argumentácie, organizácia času a riadenie priorít, riešenie konfliktov, projektový manažment.

V prípade záujmu o bližšie informácie kliknite na odkaz nižšie.


Kontaktný formulár
captcha