Zadávateľom ponuky je firma CQS z.s. Certifikace ISO 9001, 14001, 27001


Integrované a kombinované audity viacerých systémov manažmentuIntegrované alebo kombinované audity viacerých systémov manažmentu sú jedným zo spôsobov, ako zefektívniť implementáciu noriem ISO vo firmách. Zákazníkom šetria čas aj náklady, lepšie zasvätia zamestnancov firmy do problematiky a zároveň zvýšia ich hrdosť na firmu, v ktorej pracujú.

Spoločnosť CQS má s takýmito auditmi bohaté skúsenosti. Po zakončení integrovaných alebo kombinovaných auditov je výstupom okrem štandardných certifikátov aj strieborný certifikát pre 2 systémy alebo zlatý certifikát pre 3 a viac auditovaných systémov.

Kombinované a integrované audity sú určené najmä pre firmy, ktoré majú implementovaných viacero systémov manažmentu (QMS, EMS, BOZP a iné). V prípade zapojenia čiastkových systémových prístupov do jediného riadiaceho systému, sa jedná o integrovaný audit. Tím audítorov v tomto prípade overuje všetky systémy súčasne. Audit vykonáva jeden tím audítorov s podporou technického experta.
Kombinovaný audit prebieha tak, že sa po úvodnom spoločnom jednaní s manažmentom firmy audítori rozdelia na čiastkové tímy a jednotlivé systémy manažmentu posudzujú oddelene (QMS, EMS, BOZP a iné). Stáva sa to v prípadoch, kedy jednotlivé systémy vznikali oddelene, majú odlišných predstaviteľov vedenia, ktorí sú zodpovední za ich funkčnosť. Audit všetkých systémov manažmentu sa vykonáva v jednom časovom období a takmer nenarúša štandardný chod firmy.


Kontaktný formulár
captcha