Zdravotnícky materiál - stent, stenty

Potrebujete nájsť vhodného distribútora zdravotníckeho materiálu? Vyskúšajte nás.
Dodávame zdravotnícky materiál a kompletnú zdravotnícku techniku. Akýkoľvek potrebný zdravotnícky materiál dodávame do nemocníc a súkromným lekárom.
Čo sa týka kardiológie a rádiológie, dodávame stenty. BIOSS LIM-DES (Sirolimus) - dedikovaný liekový bifurkačný stent.
Jedná sa o jednoprofilový balón, ktorý zodpovedá priemeru koronárnych ciev s bifurkáciou. Táto konfigurácia zabezpečuje bezpečnosť a účinnosť počas implantovania stentu. Zaručuje minimálne negatívne dopady pri zavádzaní. Pomocou troch röntgenokontrastných markerov je možné presné umiestnenie. Ďalej ponúkame ALEX - DES (Sirolimus) Chormcobaltový (Co-Cr) liekový stent s ultranízkym profilom .034, COFLEXUS -Chromcobaltový (Co-Cr) stent s ultranízkym profilom .032

Neváhajte a kontaktujte nás.Zadávateľom ponuky je firma 

S.A.B. Impex, s.r.o.Kontaktný formulár
captcha