Zadávateľom ponuky je firma G-VIEW Ing. Svatopluk SedláčekGeodetický nástroj VKM, softvér pre digitálne mapy Brno


Potrebujete nutne softvér pre prácu s domácimi mapami? Vyskúšajte náš geodetický nástroj VKM pre prácu s digitálnymi mapami.
Tento program je vhodný priamo pre prácu s digitálnou vektorovou a rastrovou mapou, ďalej pre automatizované vytváranie geometrických plánov a taktiež pre výpočty a rôzne dopočty súradníc podrobných bodov a bodového poľa. Program spolupracuje s výmenným formátom katastrálnej mapy, ale taktiež pracuje s rôznymi variantmi vektorových alebo katastrálnych máp. Program umožňuje používať referenčné výkresy, digitálne výkresy rastrové ako aj výkresy vektorové, a to vrátane zoznamu súradníc v rôznych formátoch a vlastnom formáte. Neváhajte a kontaktujte nás.

Viac informácií nájdete na našich webových stránkach.


Kontaktný formulár
captcha