Rozvoj zamestnancov je kľúčový pre budúcnosť každej firmy, Ostrava a Praha

Určite mi dáte za pravdu, že každá firma, ktorá myslí do budúcna, nemôže zabúdať na rozvoj svojich zamestnancov.

A práve tejto problematike sa venujeme v časti našich služieb Training & Development.
Okrem rozvoja zamestnancov služba zahŕňa aj zostavenie koncepcie vzdelávania celej firmy a plánov na školenie. Berie do úvahy osobnostné, manažérske aj odborné zručnosti každého jednotlivého zamestnanca firmy, tímu a jednotlivých oddelení. Dôraz je kladený najmä na komunikačné zručnosti a tímovú spoluprácu. Zabezpečujeme komplexné služby od auditu, cez implementáciu a optimalizáciu procesu vzdelávania. Každé školenie sa prispôsobuje individuálnym potrebám klienta. Obsahuje prax - od príkladov až k interaktívnym hrám alebo modelovým situáciám. Na záver získava firma správu s odporučením na ďalší rozvoj zamestnancov.

Ak chcete mať aj vy dlhodobo sa rozvíjajúcu firmu, obráťte sa na nás...Zadávateľom ponuky je firma 

DMC management consulting s.r.o.Kontaktný formulár
captcha