Bezpečnostné autodeštruktívne holografické samolepky

Vám všetkým, ktorí bojujete s falšovaním svojich produktov (napríklad originálnych náhradných dielov, vstupeniek, abonentných kariet a vernostných programov, potravín či potravinárskych doplnkov, atď.) ponúkame:
• bezpečnostné autodeštruktívne holografické samolepky. Orientačná ponuka je v prílohe (súbor .pdf). K použitej terminológii v našej ponuke uvádzame nasledujúce poznámky:
• selektívny odtrh: selektívny odtrh (odtrhnutie) znamená, že v prípade neautorizovaného pokusu o odstránenie samolepky sa vnútorná fólia s metalizovanou vrstvou rozpadne tak, že časť vo forme kruhu zostane na podkladovom materiáli a ak sa niekto pokúsi samolepku vrátiť späť na miesto, už sa "netrafí" do rastra kruhu, pretože vonkajšia nosná vrstva sa pri zlúpnutí natiahla; ďalším dôkazom neautorizovanej manipulácie je samozrejme poničený holografický efekt;
• originácia (2D/3D alebo Dot Matrix):originácia (v terminológii iných výrobcov hologramov je to napr. "zhotovenie/príprava mastru") t.j. príprava holografického motívu podľa priania zákazníka je len jednorázovou položkou, platí sa teda iba raz a pri eventuálnej opakovanej objednávke sa už neplatí. Inak povedané "príprava" a "master" zostávajú zachované aj pri ďalšej objednávke a opätovne sa za ne neplatí;
• samolepky sú vhodné predovšetkým pre krátke série v pásme 5 tisíc až 50 tisíc kusov. Pre dlhšie série, napríklad na etikety na fľašky s vínom alebo destiláty sú vhodnejšie hologramy s fóliou pre horúcu razbu, ktoré by aplikovala priamo tlačiareň, ktorá tlačí príslušnú etiketu. Ponuku na hologramy na fóliu pre horúcu razbu vám rado zostavíme podľa Vášho konkrétneho zadania. S formuláciou zadania radi poradíme.Zadávateľom ponuky je firma 

H.S.TRADE a.s. Ochrana dokumentů, hologramyKontaktný formulár
captcha