Bezpečnostné autodeštruktívne holografické samolepky


Bezpečnostné autodeštruktívne holografické samolepky
Vám všetkým, ktorí bojujete s falšovaním svojich produktov (napríklad originálnych náhradných dielov, vstupeniek, abonentných kariet a vernostných programov, potravín či potravinárskych doplnkov, atď.) ponúkame:
• bezpečnostné autodeštruktívne holografické samolepky. Orientačná ponuka je v prílohe (súbor .pdf). K použitej terminológii v našej ponuke uvádzame nasledujúce poznámky:
• selektívny odtrh: selektívny odtrh (odtrhnutie) znamená, že v prípade neautorizovaného pokusu o odstránenie samolepky sa vnútorná fólia s metalizovanou vrstvou rozpadne tak, že časť vo forme kruhu zostane na podkladovom materiáli a ak sa niekto pokúsi samolepku vrátiť späť na miesto, už sa "netrafí" do rastra kruhu, pretože vonkajšia nosná vrstva sa pri zlúpnutí natiahla; ďalším dôkazom neautorizovanej manipulácie je samozrejme poničený holografický efekt;
• originácia (2D/3D alebo Dot Matrix):originácia (v terminológii iných výrobcov hologramov je to napr. "zhotovenie/príprava mastru") t.j. príprava holografického motívu podľa priania zákazníka je len jednorázovou položkou, platí sa teda iba raz a pri eventuálnej opakovanej objednávke sa už neplatí. Inak povedané "príprava" a "master" zostávajú zachované aj pri ďalšej objednávke a opätovne sa za ne neplatí;
• samolepky sú vhodné predovšetkým pre krátke série v pásme 5 tisíc až 50 tisíc kusov. Pre dlhšie série, napríklad na etikety na fľašky s vínom alebo destiláty sú vhodnejšie hologramy s fóliou pre horúcu razbu, ktoré by aplikovala priamo tlačiareň, ktorá tlačí príslušnú etiketu. Ponuku na hologramy na fóliu pre horúcu razbu vám rado zostavíme podľa Vášho konkrétneho zadania. S formuláciou zadania radi poradíme.
VIAC PONÚK FIRMY

Špeciálne laminátory na doklady

Špeciálne laminátory na doklady
Od roku 1997 úspešne dodávame predovšetkým štatutárnym mestám a obciam s rozšírenou pôsobnosťou jediné laminátory triedy ID v svojej kategórii na trhu, ktoré vydržia čokoľvek: • laminátory typu 5021T - pre laminovanie laminačných puzdier formátu ID1 a ID2 - napríklad osvedčenie o registrácii ...
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA H.S.TRADE a.s. Ochrana dokumentů, hologramy
WEBOVÁ STRÁNKA
H.S.TRADE a.s.
hstrade.cz
Adres

Adres

Nad Rokoskou 19
Praha 8 182 00

hejkrlik.jan@hstrade.cz
+420 284 680 568


Nájdete nás aj tu:

LinkedInARES
captcha